English En Greek Gr German De French Fr Russian Ru Polish Pl Finnish Fi ΜΗΤΕ: 1041Ε81000155801
 
Pick-up
Drop-off

Autoway Car Rental

A Trusted Name in Car Rental Crete
 

Jianis Mavros -CEO & Manager of AUTOWAY Car RentalNazywam siê Janis Mavros. Urodzi³em siê w Niemczech. W roku 1976 - w wieku 12 lat wraz z rodzin± przenios³em siê do miasta Rethymon na Krecie - miejsca urodzenia mojej matki. Po ukoñczeniu szko y  redniej uczêszcza³em do Akademii Turystyki i jednocze nie przez 6 lat pracowa³em jako przewodnik u g³ównych touroperatorów na Krecie. W 1986 roku wraz z moim szkolnym koleg  Georgem Lagoudakisem, który mia³ du¿e do wiadczenie na rynku wynajmu samochodów - otworzylimy wypo¿yczalniê samochodów AUTOWAY w miejscowo ci Adele Kampos, sze æ kilometrów od Rethymonu.

Zaczynali my z czterema u¿ywanymi samochodami. Obecnie nasi klienci mog± wybieraæ sporód floty ponad 350 samochodów wszystkich klas.

Nasze g³ówne biuro znajduje siê w 74100 Rethymon, Sof. Venizelou Street 72 - telefon (+30) 28310-50701, (+30) 28310-55712, (+30) 28310-54105, fax (+ 30) 28310-55782. Nasza filia otwarta w 1999 roku jest kierowana przez moj± matkê Roule Markatsaki, która pracuje z nami od samego pocz±tku.

Jak widaæ firma Autoway jest wiêc naszym rodzinnym interesem.

Wiêkszo æ pracowników jest z nami ponad 10 lat. Dziêki naszemu dobremu serwisowi i profesjonalnej obs³udze w kontaktach z klientami, stalismy siê jedn  z najwiêkszych lokalnych wypo¿yczalni samochodów na Krecie.

Od maja 2004 roku mamy przedstawicielstwo w Polsce. Reprezentuj± je nasi przyjaciele Daga i Micha³ z Gdañska. Mamy nadziejê ¿e dziêki nim bêdziemy dostêpni dla wiêkszej liczby polskich turystów.
Reprezentuja je nasi przyjaciele Daga i Michal Gorgol z Gdanska

Swoje pytania lub rezerwacjê w jêzyku polskim prosimy kierowaæ do:
info_polska@autoway.gr

lub dzwoniæ pod tel/fax 058 556 04 57 w Polsce.
lub tel. kom. 0607-880101 & 0601- 530303

Odpowiemy Wam mo¿liwie jak najszybciej.

Reprezentuj± je nasi przyjaciele Daga i Micha Gorgol z Gdañska

Our cars at a glance

Vehicle
Small Economy
Group A
Doors 4
Seats 4
Bood capacity 255lt
Transmission manual
Air conditioning Yes
Reserve now
Vehicle
Small Economy
Group B
Doors 4
Seats 5
Bood capacity 265lt
Transmission manual
Air conditioning Yes
Minimum age 25 years
Reserve now
Vehicle
Small Economy
Group B
Doors 5
Seats 4
Bood capacity 225lt
Transmission manual
Air conditioning Yes
Reserve now
Vehicle
Small Economy
Group B
Doors 5
Seats 4
Bood capacity 254lt
Transmission manual
Air conditioning Yes
Reserve now
Vehicle
Small Economy
Group B
Doors 5
Seats 4
Bood capacity 251lt
Transmission manual
Air conditioning Yes
Reserve now
Vehicle
Small Economy
Group C
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 285lt
Transmission manual
Air conditioning Yes
Reserve now
Vehicle
Small Economy
Group C
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 265lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Small Economy
Group C
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 280lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Small Economy
Group C
Doors 4
Seats 5
Bood capacity 279lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Medium or Large Cars
Group C1
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 325lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Medium or Large Cars
Group D
Doors 4
Seats 5
Bood capacity 325lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Medium or Large Cars
Group D
Doors 4
Seats 5
Bood capacity 380lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Medium or Large Cars
Group D
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 440lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Medium or Large Cars
Group D Plus
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 380lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Medium or Large Cars
Group D Plus
Doors 4
Seats 5
Bood capacity 380lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Medium or Large Cars
Group D Plus
Seats 5
Doors 4
Bood capacity 520lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Medium or Large Cars
Group D Plus
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 450lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Medium or Large Cars
Group D Plus
Seats 5
Doors 5
Bood capacity 528lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Mini Bus-Van
Group E1
Doors 5
Seats 9
Bood capacity lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Open top
Group F
Doors 5
Seats 4
Bood capacity 196lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Mini Bus-Van
Group L
Seats 7
Bood capacity lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Mini Bus-Van
Group L
Doors 5
Seats 7
Bood capacity 2000lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Mini Bus-Van
Group L
Doors 4
Seats 7
Bood capacity 1600lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Mini Bus-Van
Group L Automatic
Doors 5
Seats 7
Bood capacity 1600lt
Transmission Automatic
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Automatic Cars
Group K
Doors 4
Seats 5
Bood capacity 265lt
Transmission Automatic
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Automatic Cars
Group K1
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 380lt
Transmission Automatic
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Automatic Cars
Group K1
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 325lt
Transmission Automatic
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Automatic Cars
Group K1
Doors 5
Seats 4
Bood capacity 380lt
Transmission Automatic
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Automatic Cars
Group K2
Doors 5
Seats 4
Bood capacity 354lt
Transmission Automatic
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Automatic Cars
Group K2
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 385lt
Transmission Automatic
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Automatic Cars
Group K3
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 521lt
Transmission Automatic
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Cabrio
Group CB Plus
Doors 2
Seats 4
Bood capacity 225lt
Transmission Automatic
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Jeep metal top
Group M
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 375lt
Transmission 4WD manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Jeep metal top
Group M
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 430lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Jeep metal top
Group M
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 430lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Jeep metal top
Group M
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 445lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Jeep metal top
Group M1
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 350lt
Transmission manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Jeep metal top
Group M1
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 260lt
Transmission 4WD manual
Air conditioning yes
Reserve now
Vehicle
Jeep metal top
Group M1
Doors 5
Seats 5
Bood capacity 270lt
Transmission 4WD manual
Air conditioning yes
Reserve now

Car Rental Locations

 

Contact Us

You have any questions or need additional information? Contact direct with Janis
Our Address : Autoway Car Rental, Sofokli Venizelou 72 str ,74100 Rethymno, Crete

Autoway team

contact-img
Janis Mavros-Manager
Phone: 30-2831054105
Email: info@autoway.gr
 
contact-img
Annie (French)
Phone: 30-2831055712
Email: annie@autoway.gr
 
contact-img
Julja (Russian)
Phone: +371 29583000
Email: Julja@autoway.gr
 
contact-img
Michael & Daga (Polski)
Phone:
Email: daga@autoway.gr
 
contact-img
Petr Zítek (Czech)
Phone: +420 725 471 327
Email: pujcovna@kreta-pujcovna.cz
 
contact-img
Veronique (French)
Phone: +30 2831050701 - +30 6947172758 (WhatsApp-Viber)
Email: veronique@autoway.gr
 

Rezerwacja cytat

Get premium services at the best Price

Please fill in the form and we will respond with an offer

Select Rental Car
Select Rental Period
Select Location
Personal info
Stay, Fly & Drive info

Nasza cena zawsze zawiera:

 • podróż bez limitu kilometrów
 • darmową dostawę/odbiór z lotniska w Heraklionie i Chanii oraz portów w Heraklionie, Chanii i Rethymonie
 • pełne ubezpieczenie auto-casco bez udziału własnego. uwaga na wyjątki
 • ubezpieczenie kół, opon i uszkodzeń podwozia
 • ubezpieczenie pasażerów od kosztow leczenia i pobytu w szpitalu (do 18.000 Euro)
 • odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim (zniszczenia materialne do 1.220.000 Euro/ osobiste do 1.220.000 Euro). Istnieje możliwość wykupienia zniesienia limitu
 • ubezpieczenie od ognia i kradzieży
 • 24-godzinny serwis drogowy
 • mapę Krety
 • fotelik dla dziecka (na życzenie)
 • wszystkie podatki (24% VAT)

Ważne informacje:

 • wiek wynajmującego/kierowcy: powyżej 23 lat (przy grupie A, B, C, C1, F) powyżej 25 lat (przy grupie CB, D, E, G, H, K, L, M)
 • prawo jazdy : posiadane od minimum 1 roku (przy grupie A, B, C, C1, F)
 • posiadane od minimum 2 lat (przy grupie CB, D, E, G, H, K, L, M)
 • kierowca: tylko osoba wpisana w umowę
 • tankowanie: na koszt wynajmującego
 • Nie zezwala się na opuszczanie Krety samochodem bez zgody firmy AUTOWAY.
 • Wynajmujący ponosi wszelkie grzywny i opłaty (np. parkingowe) w okresie wynajmu.